Przeciw gentryfikacji wiedzy


Umysł zniewolony - przeciw gentryfikacji wiedzy.Gentryfikacja – pojęcie odnoszone do przestrzeni miejskiej – ma też zastosowanie do wiedzy. Jak słusznie napisał Cory Doctorow „Gospodarka oparta na wiedzy nie oznacza, że wiedza jest towarem.” Tymczasem obserwujemy, że wiedza (w sensie „własności intelektualnej” staje się coraz zazdrośniej strzeżonym towarem. Coraz większe obszary intelektualnego dorobku pokoleń zagarniane są pod skrzydła podmiotów gospodarczych, które za wykorzystanie tej wiedzy – a nawet za sam dostęp do niej – każą sobie płacić kwoty, wielekroć przekraczające rzeczywisty koszt udostępnienia.

Dlatego, jak skrótowo napisaliśmy w manifeście #FreeLabu, naszą misją będzie zbieranie wiedzy i jej udostępnianie za darmo. Koszty tej pracy będziemy pokrywać z Waszych darów, a w perspektywie z naszej pracy – ale nie z opłat za dostęp do wiedzy!

W dłuższym okresie będziemy też starali się chronić zasoby wiedzy przed gentryfikacją, nie dopuszczając, żeby wypadły one z domeny publicznie dostępnej.

Pomóżcie nam uchronić wiedzę przed niewolą.

Reklamy